Torsdagen den 27 februari 2020

Dokument

Årsstämma 2018


Bilaga 6 - Debiteringslängd Uppdaterat

Den ursprungliga årsavgift lista innehöll felaktiga fastighets typer och andelar på vissa fastigheter. Denna är uppdaterat och vad som gäller 2018

Motioner 2018

Frågor som kommer att behandlas på årsstämman 2018

Kallense årsstämma 2018

web statistics