Fredagen den 17 januari 2020

Publicerad 2018-06-10

Tunga transporter


Vår väg är inte byggd enligt modern standard för tunga fordon, varken fordonen eller standarderna fanns vägen grundades.

Vägen har en bärighetsklass 2 eller 3 lite beroende på var på vägen vi tittar i motsättning till nya vägar som har klass 1.

Det är viktigt att du, innan du beställer tung transport eller påbörjar ett projekt som kräver tunga transporter, kontaktar styrelsen, så att vi kan göra en besiktning av vägen. Det finns en avtalsmall på hemsidan för detta ändamål.

Läs mer under Tunga transporter här

web statistics