Torsdagen den 7 december 2023

Publicerad 2023-09-10

Moms på årsavgiften 2023


Din årsavgift faktura innehållar 25% moms i år

På grund av Skatteverkets nya krav på att vägföreningar måste vara momsregistrerade innebär det att vi måste beräkna 25% moms på årsavgifterna, och att vi kan dra av moms på kostnaderna vilket tidigare inte var möjligt.

För 2023 behöver vägavgiften därför tyvärr höjas med 18-19 % jämfört 2022 nivån, trots att vi har lagt en lägre kostnadsbudget förslag.


Detta eftersom en stor del av våra kostnader (ränta och amortering på lånen) ej uppbär avdragsgill moms medan alla medlemsavgifterna är momspliktiga.

Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) där vi är medlem, jobbar aktivt med ett överklagande men en sådan process tar lång tid.

Vi hade även detta med som stämmans punkt 8a och det finns mer information på hemsidan under Dokument/Årsstämma 2023 - Bilaga 8a med länk till REV’s information och Skattenämndens beslut.

Länk till Skatteverket och laggrunderna:
https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/samfallighetsforening/momsiensamfallighetsforening.4.1657ce2817f5a993c3a7cf8.html

Med vänlig hälsning
Styrelsen

web statistics