Lördagen den 30 september 2023

Publicerad 2020-09-01

Tunga transporter


Vår väg är inte byggd enligt modern standard för tunga fordon, varken fordonen eller standarderna fanns när vägen grundades.

Vägen har en bärighetsklass 3 på den sämsta sträckan i motsättning till nya vägar som har klass 1.

Det är viktigt att

- pratar med din leverantör eller entreprenör om de kan klara BK3 på det de ska leverera

- om inte, då är du skyldig att anmäla projektet till styrelsen, så att vi kan göra en besiktning av vägen. Det finns en avtalsmall på hemsidan för detta ändamål.

- när projektet är avslutat görs en ny besiktning och ev skador av direkte åverkan ska åtgärdas och bekostas av du som haft aktiviteten

OBS! Tänk på att väger står emot bättre när det är tort i marken - undvik att ha tunga transporter när det är mycket blött eller det står vatteni diken

Läs mer under Tunga transporter här

web statistics