Måndagen den 28 november 2022

Tunga transporter

Belastning av vägen

Vår väg är inte byggd enligt modern standard för tunga fordon – de fanns helt enkelt inte då vägen byggdes. Vi har en bärighetsklass 2 eller 3 lite beroende på var på vägen vi tittar.

Det är viktigt att du, innan du beställer tung transport eller påbörjar ett projekt som kräver tung transport, kontaktar styrelsen, så att vi kan göra en besiktning av vägen. Det finns en avtalsmall på hemsidan för detta ändamål.

Du bör upplysa den som ska leverera material till dig eller driva projektet att vägens bärighetsklass är 2 / 3 (BK2 / BK3). Då vet de vad som gäller och kan lasta enligt förhållandena

Definitioner:

Det svenska vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser:

BK1
På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser. 95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.[1] För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.[2]

BK2
För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

BK3
För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

Avtals mall

Under avsnit Dokument finner du en mall på ett avtal med Samfälligheten som vi kan fylla i innan ett större projekt påbörjas. Det mindskar risken för  diskussioner i efterhand. Slitageersättning

 

web statistics